Fiziksel aktivite yaşlılarda kırılganlık riskini azaltmıyor gibi görünmektedir.

YAŞLI DOSTU şehirler ve belediyeler var mı ? - Prof. Dr. Ahmet AKGÜL (Haziran 2019).

Anonim

Annals of Internal Medicine'de 9 Ocak'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, uzun süreli bir fiziksel aktivite programı, toplumda yaşayan yaşlı erişkinler arasında fonksiyonel kısıtlılıkların azalması ile ilişkili değildir.

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri'nden Andrea Trombetti, MD, uzun süreli yapılandırılmış bir fiziksel aktivite programının, fonksiyonel kısıtlılıkları olan 70-89 yaş arası 1.635 toplumda yaşayan yetişkinleri kapsayan çok merkezli bir denemede azalmış kırılganlık riski ile ilişkili olup olmadığını incelediler. Müdahale, aerobik, direnç ve esneklik aktivitelerini içeren, yapılandırılmış, orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite programını içeriyordu.

Araştırmacılar, 24 aylık takip süresi boyunca sağlık eğitimine göre fiziksel aktivite içinde kırılganlık riskinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olmadığını bulmuşlardır (düzeltilmiş prevalans farkı, −0.021; yüzde 95 güven aralığı, −0.049 - 0.007). Fiziksel aktivite müdahalesi, Osteoporotik Kırıklar Çalışması indeksi (−0.050; yüzde 95 güven aralığı, −0.081 ila −0.020) arasında bir sandalyeden çıkamamadaki iyileşme ile korelasyon göstermiştir. Fiziksel aktivitenin, olayın büyük hareketlilik sakatlığını azaltma üzerindeki etkisi, başlangıçtaki zayıflık durumu ile değiştirilmemiştir (etkileşim için P = 0.91).

Yazarlar, "Yapısal, orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite programı, sedanter, toplulukta yaşayan yaşlı yetişkinler arasında iki yıl boyunca zayıflık riskinin azalmasıyla ilişkili değildi" diye yazıyor.

İki yazar, ilaç, biyoteknoloji ve beslenme sektörlerine finansal bağları açıkladı.