Çalışma tümör büyüme mekanizmasının daha iyi anlaşılmasını sağlar

GETAT Kongresi 2018 - Doç. Dr. Yavuz DİZDAR Beslenmenin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri (Haziran 2019).

Anonim

Plymouth Üniversitesi Yarımada Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışma, ilk kez, belirli bir tümör baskılayıcı proteinin kaybının, beyin ve sinir sistemi tümörlerinin anormal büyümesine nasıl yol açtığını ortaya çıkarmıştır.

Çalışma Brain: Bir Nöroloji Dergisi'nde yayınlandı.

Tümör baskılayıcıları vücudumuzda anormal hücre bölünmesini önlemek için hücrelerde bulunur. Merlin adı verilen bir tümör baskılayıcı kaybı, sinir sistemlerimizdeki birçok hücre tipindeki tümörlere yol açar. Her bir kromozom üzerinde, ebeveynlerimizden miras aldığımız iki tümör baskılayıcısı vardır. Merlin'in kaybı, tek bir hücrede her iki kopyanın rastgele kaybıyla, sporadik tümörlere neden olarak veya bir anormal kopyanın kalıtım yoluyla ve ikinci kopyanın nörofibromatozis tip 2'nin (NF2) kalıtsal durumunda görüldüğü gibi ömür boyu boyunca kaybedilmesiyle meydana gelebilir..

Hem sporadik kayıp hem de kalıtsal NF2 ile Merlin proteininden yoksun olan bu tümörler, nöronları çevreleyen ve elektriksel olarak izole eden kılıfları oluşturan Schwann hücrelerinde gelişir. Bu tümörler schwannomlar olarak adlandırılır, ancak tümörler, beyin ve omurilik etrafındaki zarı oluşturan hücrelerde ve beyinin ventriküllerini oluşturan hücrelerde de ortaya çıkabilir.

Schwannomlar yavaş büyüyen ve iyi huylu olmasına rağmen, sık görülür ve sayıları gelir. Bu gen defektinin neden olduğu çok sayıdaki tümör bir hastayı altüst edebilir, genellikle işitme kaybına, sakatlığa ve nihayetinde ölüme yol açar. Hastalar herhangi bir zamanda 20 ila 30 tümörden muzdarip olabilir ve durum tipik olarak genç yıllarda ve yetişkinliğe doğru ortaya çıkar.

Tekrarlayan invaziv cerrahi veya radyoterapi dışında, tek bir tümöre tekabül eden ve tümörleri tamamen ortadan kaldıramayan, bu tümörler için etkili bir tedavi yoktur.

Beyin çalışması, Sox10 denilen bir proteinin kaybının bu tümörlere neden olarak nasıl çalıştığını araştırdı. Sox10'un Schwann hücrelerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir, ancak bu, schwannoma tümör hücrelerinin büyümesinde ilk kez rol oynadığı gösterilmiştir. Mekanizmayı anlayarak, araştırma ekibi, ameliyat veya radyoterapiye alternatif bir alternatif oluşturacak yeni terapilerin geliştirilmesini sağladı.

New York Eyalet Üniversitesi'nden ve Universitat Erlangen-Nurmberg'den meslektaşlarıyla Plymouth Üniversitesi Yarımada Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Profesör David Parkinson tarafından yönetildi.

Şöyle dedi: "İlk kez, insan schwannoma hücrelerinin Sox10 protein ve mesajcı RNA'nın ifadesini azalttığını gösterdik. Bu ilişkiyi tanımlayarak ve bu sürecin mekanizmasını anlayarak, ilaca dayalı tedavilerin zamanında olabileceğini umuyoruz. Çoklu ameliyat veya radyoterapiye olan ihtiyacı azaltacak ya da ortadan kaldıracak şekilde oluşturulmalı ve tanıtılmalıdır. "