cerrahlık (June 2019)

Yeni persistan opioid kullanımıyla, cerrahların çoğu erken scriptleri, June Н

Yeni persistan opioid kullanımıyla, cerrahların çoğu erken scriptleri

Kalp yetmezliği hastalarında yaygın görülen işitme kaybı, June Н

Kalp yetmezliği hastalarında yaygın görülen işitme kaybı

Video oyunu, doktorların ciddi travma hastalarının tanınmasını ve triyajını artırıyor, June Н

Video oyunu, doktorların ciddi travma hastalarının tanınmasını ve triyajını artırıyor

Umbilikal herni ile pozitif ilişkili assit hacmi, June Н

Umbilikal herni ile pozitif ilişkili assit hacmi

Anestezi, bellekte düşme ve düşünme ile bağlantılı ameliyat, June Н

Anestezi, bellekte düşme ve düşünme ile bağlantılı ameliyat

Omurga cerrahları için çoğu çevrimiçi yorum cerrahiye bağımlıdır, June Н

Omurga cerrahları için çoğu çevrimiçi yorum cerrahiye bağımlıdır

Opiaid bağımlılığı omurga cerrahisinden önce daha sıktır, June Н

Opiaid bağımlılığı omurga cerrahisinden önce daha sıktır

Giriş gününde kalça ameliyatı sonrası düşük ameliyat sonrası mortalite, June Н

Giriş gününde kalça ameliyatı sonrası düşük ameliyat sonrası mortalite

Araştırmacılar, ameliyat sırasında ağrının tedavi edilmesi için potansiyel hedefi tanımlarlar., June Н

Araştırmacılar, ameliyat sırasında ağrının tedavi edilmesi için potansiyel hedefi tanımlarlar.

Preemptif analjezi, anorektal cerrahide post-op ağrıyı kesebilir, June Н

Preemptif analjezi, anorektal cerrahide post-op ağrıyı kesebilir

Cerrahi stajyerler arasında kabul edilebilirlik eğitimi, June Н

Cerrahi stajyerler arasında kabul edilebilirlik eğitimi

Cerrahi fiyat şeffaflığı artırılmış hacme, gelire bağlı, June Н

Cerrahi fiyat şeffaflığı artırılmış hacme, gelire bağlı

Hastalar meme büyütme için 3-D simülasyonu tercih ederler, ancak sonuçları iyileştirmez., June Н

Hastalar meme büyütme için 3-D simülasyonu tercih ederler, ancak sonuçları iyileştirmez.

Transplante böbreklerin adaptif onarım mekanizmalarını araştırmak için kullanılan kan örnekleri, June Н

Transplante böbreklerin adaptif onarım mekanizmalarını araştırmak için kullanılan kan örnekleri

Bilgisayar destekli tasarım ile yapılan implantlar, nadir görülen göğüs kas deformitesi olan hastalarda iyi sonuç verir., June Н

Bilgisayar destekli tasarım ile yapılan implantlar, nadir görülen göğüs kas deformitesi olan hastalarda iyi sonuç verir.

Preterm bebek göz muayenelerinde multisensory müdahaleler ağrıyı azalttı, June Н

Preterm bebek göz muayenelerinde multisensory müdahaleler ağrıyı azalttı

Medicaid genişleme, yaralı genç yetişkinlerde rehabilitasyona erişim sağlar, June Н

Medicaid genişleme, yaralı genç yetişkinlerde rehabilitasyona erişim sağlar

Algoritma ameliyat sırasında tehlikeli düşük tansiyonu öngörür, June Н

Algoritma ameliyat sırasında tehlikeli düşük tansiyonu öngörür

Dorsal azalma rinoplastinin sosyal algısına katkıda bulunur, June Н

Dorsal azalma rinoplastinin sosyal algısına katkıda bulunur

Opioid krizi için etkileri ile çalışma opioidler kırık kaynamama riskini artırır, June Н

Opioid krizi için etkileri ile çalışma opioidler kırık kaynamama riskini artırır